Zamówienia

Opublikowano dnia 15.12.2016 r.


Brok, 14.12.2016 r.

Nr 671.9.16

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na organizację spotkania podsumowującego w związku z realizacją projektu „Opracowanie programu rewitalizacji na terenie miasta Brok”

Burmistrz Gminy Brok informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego na organizację spotkania podsumowującego w związku z realizacją projektu „Opracowanie programu rewitalizacji na terenie miasta Brok”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, została wybrana oferta złożona przez Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy RZEMIEŚLNIK Grażyna Strąk ul. Brzostowa 28, 07 – 306 Brok – cena brutto 4797,00 zł za wykonanie całości zamówienia.

 

 

 

 

Opublikowano dnia 05.12.2016 r.

Zapytanie ofertowe, organizacja spotkania podsumowującego  

 

Opublikowano dnia 27.10.2016 r.

Nr 671.7.16

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na organizację spotkania promocyjnego w związku z realizacją projektu „Opracowanie programu rewitalizacji na terenie miasta Brok”

Burmistrz Gminy Brok informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego na organizację spotkania promocyjnego w związku z realizacją projektu „Opracowanie programu rewitalizacji na terenie miasta Brok”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, została wybrana oferta złożona przez firmę AGRO – TURYSTKA Handel Art. Spoż i Przem. Marzena Niegowska, Płatkownica 60, 07 – 140 Sadowne, Filia Brok, ul. Przystań 2cena brutto  5.000,00 zł za wykonanie całości zamówienia.

Opublikowano dnia 24.10.2016 r.

 

Brok, 24.10.2016 r.

Nr 671.8.16

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na wykonanie projektu graficznego, druk oraz dostarczenie jednego roll – up' u wraz z elementami składowymi, na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie programu rewitalizacji na terenie miasta Brok”.

Burmistrz Gminy Brok informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego na wykonanie projektu graficznego, druk oraz dostarczenie jednego roll – up' u wraz z elementami składowymi, na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie programu rewitalizacji na terenie miasta Brok”, została wybrana oferta złożona przez firmę 'Wiktoria” Wojciech Siwek, ul. Stacyjna 6, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka – kwota brutto 492,00 zł za wykonanie całości zamówienia.

 

 

Opublikowano dnia 17.10.2016 r.

Zapytanie ofertowe, wykonanie roll-up-u  

Opublikowano dnia 14.10.2016 r.

Zapytanie ofertowe, organizacja spotkania 

Opublikowano dnia 07.10.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na produkcję filmu reklamowego wraz z nagraniem płyty DVD na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie programu rewitalizacji na terenie miasta Brok”

Burmistrz Gminy Brok informuje, iż w wyniku ogłoszonej w dniu 26.09.2016 r. procedury zapytania ofertowego na produkcję filmu reklamowego wraz z nagraniem płyty DVD na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie programu rewitalizacji na terenie miasta Brok”, została wybrana oferta złożona przez firmę: GOLDEN STORM FILM Artur Brzozowski, ul. Nałkowskich 125/15, 20-486 Lublin - cena brutto 5535,00 za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

 

Opublikowano dnia 27.09.2016 r.

Zapytanie ofertowe, produkcja filmu reklamowego


Opublikowano dnia 22.09.2016 r.

Brok, 22.09.2016 r.

Nr 671.5.16

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na przygotowanie i publikację 3 artykułów (ogłoszeń prasowych) o charakterze informacyjno - promocyjnym na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie programu rewitalizacji na terenie miasta Brok”

Burmistrz Gminy Brok informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego na przygotowanie i publikację 3 artykułów (ogłoszeń prasowych) o charakterze informacyjno - promocyjnym na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie programu rewitalizacji na terenie miasta Brok”, ogłoszonej w dniu 16.09.2016 r. została wybrana oferta złożona przez firmę: Agencja Reklamowo Informacyjno Usługowo Handlowa „Dylewski” Mirosław Dylewski,ul. Leśna 9/40, 07 – 320 Małkinia Górna za cenę brutto 2734,29 zł za wykonanie całości zamówienia.

Opublikowano dnia 16.09.2016 r.

Zapytanie ofertowe, przygotowanie i publikacja artykułów 


 

Opublikowano dnia 22.08.2016 r.

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ulotek i plakatów według poniższego wykazu i zgodnie ze wskazaną poniżej specyfikacją na potrzeby realizacji projektu opracowania „Programu rewitalizacji na terenie miasta Brok” 


 

Brok, 25.08.2016 r.

Nr 671.4.16

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na wykonanie ulotek i plakatów na potrzeby realizacji projektu opracowania „Programu rewitalizacji na terenie miasta Brok”

Burmistrz Gminy Brok informuje, iż w wyniku ogłoszonej w dniu 22.08.2016 r. procedury zapytania ofertowego na wykonanie ulotek i plakatów na potrzeby realizacji projektu opracowania „Programu rewitalizacji na terenie miasta Brok” została wybrana oferta złożona przez firmę: „Wiktoria” Wojciech Siwek, ul. Stacyjna 6, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka za cenę brutto 518,60 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program rewitalizacji na terenie miasta Brok

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem