Aktualności

Opracowanie Programu rewitalizacji, jak i sam jej proces ma na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w zagrożonych problemami społecznymi obszarach. Podjęte działania prowadzić będą do polepszenia jakości życia mieszkańców, w tym zwiększenia ich szans na zatrudnienie. Pozwolą na trwałą odnowę obszaru, poprawę ładu przestrzennego, stanu środowiska i zabudowy poprzez zastosowane rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne, które stworzą przyjazną i atrakcyjną przestrzeń do życia dla wszystkich mieszkańców oraz zwiększą zainteresowanie inwestorów tym obszarem.

Udział społeczeństwa jest wpisany w proces rewitalizacji jako fundament działań na każdym etapie tego procesu, dlatego Gmina zaplanowała szeroki zakres partycypacji i współdecydowania społeczeństwa na każdym szczeblu opracowywania i wdrażania Programu. Prace nad przygotowaniem lokalnego programu rewitalizacji oparte będą na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy m.in. z przedsiębiorcami, właścicielami nieruchomości, w tym zwłaszcza we współpracy z lokalną społecznością. Proces planowania podjęty w Programie rewitalizacji stanie się ważnym elementem integracji społecznej, ponieważ zapoczątkuje dyskusję społeczeństwa na temat istotnych zagadnień zmierzających do rozwoju społeczno – gospodarczego na zdegradowanym obszarze.

Dokument umożliwi Gminie ubieganie się o wsparcie finansowe projektów ze środków z Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014 – 2020.

 

Program rewitalizacji na terenie miasta Brok

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem